Opetussuunnitelma

 

Kopun koulussa on käytössä opetussuunnitelma, jonka opetusministeriö on hyväksynyt peruskoulun korvaavan koulun opetussuunnitelmaksi.

Oppiainesisällöt noudattavat Vihdin opetussuunnitelmaa ja uskonnossa on laajennettu oppimäärä.

 

 

Kouluvuosi:

Yhdysluokissa noudatetaan vuorokurssiperiaatetta tietyissä aineissa:

3-4.lk menee 3. ja 4. luokan opetussuunnitelman mukaisesti vuorovuosina oppiaineessa ympäristö- ja luonnontieto
5-6.lk menee 5. ja 6. luokan opetussuunnitelman mukaisesti vuorovuosina oppiaineessa fysiikka ja kemia sekä biologia ja maantieto

Oppituntimäärät:
1-2 lk 21
3-4 lk 23
5-6 lk 24

Lisätunnit 1-2.luokille tulevat uskonnon ja englannin opetuksesta, Vihdin kunnan kouluissa 1-2 luokkien tuntimäärä on 19.