Tavoitteena

  • Saavuttaa normaali opetussuunnitelman mukainen oppimäärä.

  • Auttaa oppilasta tiedostamaan kykynsä ja innostaa häntä itsenäisesti kehittämään tietojaan ja taitojaan.

  • Tukea lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä psyykkisissä, fyysisissä, sosiaalisissa ja hengellisissä tarpeissa kohti ehjää ja tasapainoista aikuisuutta.

  • Auttaa ja tukea lasta kristillisen arvojen pohjalta.

  • Kasvattaa terve ja vastuuntuntoinen lapsi, joka ymmärtää toiminnassaan oman ja toisen ihmisen arvon kunnioittamisen kautta.