Hankkeet

 

Hankkeet

  

Kopun kristillinen koulu on mukana seuraavissa kehityshankkeissa:

Lyhty-hanke vuodesta 2017: Yhteisöllinen toimintamalli lasten ja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi, rahoittajana toimii Teuvo Miettisen Säätiö

Kerhotoiminnan kehittämishanke: Opetushallituksen rahoittama hanke oppilaiden mielekkään vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämiseksi

Tasa-arvo-hanke: Opetus- ja kulttuurimisteriö rahoittama hanke erityisopetuksen kehittämiseen ja jakoryhmien tekemiseen

Kärkihankeet: Opetus-ja kulttuuriministeriö uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen arjen työhön: Tutor-opettajat

Kansainvälisyyshanke

Varhaisen kielen aloittamishanke, Kieri