Oppilaskunta

Kopun kristillisen koulun oppilaskunnan muodostavat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kouluyhteisössä. Oppilaskunta valitaan vuosittain oppilaiden äänestyksellä. Koulun oppilaskunta ideoi, suunnittelee ja järjestää toimintaa ja tapahtumia yhteistyössä opettajien ja vanhempainyhdistyksen kanssa.