takriko

Koulutyön päivittäinen aikataulu

8.15-9.00

9.00-9.45

10.00-10.45

Ruokailu

11.15-12.00

12.15-12.45/ 13.00

13.00-13.45

Poissaolot

Sairaus

Jos oppilas joutuu jäämään koulusta pois sairauden vuoksi, toivomme, että siitä ilmoitettaisiin heti samana aamuna kouluun. Näin varmistumme siitä, ettei koulumatkalla ei ole sattunut mitään vahinkoa. Tehtäessä ilmoitus Wilman kautta saa jokainen oppilasta opettava opettaja tiedon yhtäaikaisesti. Myös muu sähköinen viestintä käy lisäksi.

Muu poissaolo

Lupa muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon pyydetään opettajalta tai rehtorilta. Opettaja myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon, rehtori 4-10 päivän poissaolon ja koulun johtokunta käsittelee sitä pidemmän ajan. Koulusta saa loma-anomuslomakkeita. Lomakkeen voi myös ladata viereisestä linkistä, tulostaa kotona ja palauttaa täytettynä koululle.

Lomake

Kotitehtävät

Kotitehtävät
Peruskoululaisten työaika on säädetty lailla. Pääsääntöisesti työskentely tapahtuu koulussa. Koulunkäyntiin liittyy olennaisesti kotitehtävät. Opettajat pyrkivät noudattamaan kohtuullisuutta niiden antamisessa.

Kodeissa tulisi seurata lasten suorituksia säännöllisesti. Se helpottaa koulutyön sujumista ja mahdolliset ongelmat saadaan nopeasti esiin.

Koulukirjat
Kirjat annetaan koulusta ilmaiseksi. Ne ovat kalliita ja joitakin kirjoja joudumme kierrättämään. Pyydämme kodeissa kiinnittämään lasten huomiota kirjojen asialliseen käsittelyyn.

Oppilaskunta

Kopun kristillisen koulun oppilaskunnan muodostavat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia kouluyhteisössä. Oppilaskunta valitaan vuosittain oppilaiden äänestyksellä. Koulun oppilaskunta ideoi, suunnittelee ja järjestää toimintaa ja tapahtumia yhteistyössä opettajien ja vanhempainyhdistyksen kanssa.

Kouluruoka

Kopun koululla on oma kokki, joka taikoo meille maittavaa, terveellistä ja ravinteikasta ruokaa joka päivälle.

Kopun koulussa on pääasiassa kasvisruokaa, kerran viikossa tarjotaan kalaa.

-lukuvuoden aikana on myös oppilaskunnan suunnittelemia toiveruokaviikkoja.

Ruokalista ilmestyy viikottain wilmassa.