takriko

Historia

Kristillistä kasvatusta Vihdissä

Kopun kristillinen koulu, KOKRIKO, toimii Vihdin kunnassa Hiidenrannassa, noin kaksi kilometriä Nummelan keskustasta. Koulu toimii yhteiskristilliseltä pohjalta Suomen Adventtikirkon ylläpitämänä. Koulu tarjoaa maksutonta kristillisiin perusarvoihin ja elämänkatsomukseen pohjautuvaa perusopetusta vuosiluokille 1-6.  Koulun yhteydessä toimii iltapäiväkerho kaikille koululaisille harrastuskerhoineen.

Koulu aloitti toimintansa vuonna 1966 Helsingissä. Se on topiminut Nummelassa 1992 lähtien. Se on tarkoitettu kaikkiin kirkkokuntiin kuuluville oppilaille. Koululla on vuonna 1997 saatu pysyvä toimilupa. Koulun oppilasmäärät ovat olleet jatkuvasti kasvussa. Kouluun otetaan aloittavien ryhmien oppilaita ennakkoilmoittautumisjärjestyksessä ja muiden luokkien vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella rehtorilta.

Lukuvuonna 2021-2022 koulussa opiskeli 40 oppilasta yhdysluokissa. Opetustyöstä huolehtivat rehtorin lisäksi kaksi päätoimista opettajaa ja koulunkäynnin ohjaaja. Keittiössä valmistetaan maittavaa kasvis-kalaruokaa ammattilaisen voimin. Koulussa huolehditaan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuesta tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen ja oppimisen ohjaajan avulla.

Koulussa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilaista huolehditaan opiskelu- ja oppilashuollon avulla. Koulun kristillisyys tulee eläväksi koulun arjen ja juhlan toimintakulttuurissa välittämisenä ja kristillisten arvojen kunnioittamisena. Koulu on mukana Kristillisten päiväkotien ja koulujen liitossa. Koulu tekee yhteistyötä kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäen. 

Toiminta-ajatus

Kopun kristillisen koulun maailmankatsomuksellinen strategia

Koulu tarjoaa selvästi kristillisen vaihtoehdon yleiselle perusopetukselle.

Koulu on kristillisiin arvoihin perustuva välittävä yhteisö, jossa oppilas saa mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin. Yhteisö koostuu oppilaista, perheistä, henkilökunnasta ja muista koulun yhteydessä toimivista tahoista. Yhteisö kasvattaa Jumalaa ja lähimmäistä kunnioittavia, itsenäisesti ajattelevia ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä.

Antaa kristillisiin arvoihin perustuvaa korkeatasoista perusopetusta, edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ohjaa lapsia niin, että he ajattelevat itsenäisesti ja toimivat vastuullisesti.

 1. Kristilliset arvot osana elämää
 2. Korkeatasoinen opetus
 3. Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys
 4. Yhteisöllisyys
 5. Palveleminen

Koulutoiminnan kristillisen kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet:

1. Oppilas saa mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin.
2. Oppilaan persoonan kunnioittaminen ja tasapainoisen kehityksen tukeminen.
3. Oppilas ajattelee itsenäisesti.
4. Oppilas kasvaa yhteisön jäseneksi ja on osallinen kristillisen rakkauden, avoimuuden ja rehellisyyden ilmapiiristä.
5. Oppilas tietää oikean ja väärän rajat (Suomen lainsäädäntö, kymmenen käskyä ja Jeesuksen opetukset).
6. Oppilas kunnioittaa toista ihmistä, hänen hengellistä vakaumustaan, mielipiteitään, fyysisiä rajojaan ja omaisuuttaan.
7. Oppilas omaksuu palvelevan asenteen ja lähimmäisten aktiivisen huomioimisen.
8. Oppimisen ja yrittämisen arvostaminen.
9. Hyvä opetussuunnitelmaan perustuva osaaminen.
10. Oppiminen on innostavaa ja monipuolista, opettaminen jatkuvasti kehittyvää.
11. Oppilas omaksuu terveet elämäntavat (esim. päihteettömyys).
12. Oppilas opiskelee turvallisessa ja erilaisuuden hyväksyvässä oppimisympäristössä.
13. Oppilaan kokonaisvaltainen (hengellinen, kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen, fyysinen, eettinen ja esteettinen) kehittyminen ja kasvaminen Jumalan kunniaksi.
14. Koulun työilmapiiri on sekä oppilaiden että opettajien kohdalla välittävä, kannustava ja avoin.

Toimintatavat, joilla tavoitteisiin pyritään:

 • Jatkuvasti kehittyvä ja kristillisiin arvoihin perustuva opetussuunnitelma
 • Kristilliset arvot omaavat ammattitaitoiset opettajat
 • Henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset kokoontumiset ja rukoushetket
 • Uskonnon opetuksen perustana on Raamatun kertomukset
 • Avoin ja keskusteleva ilmapiiri opetuksessa, rukous
 • Koti ja koulu toimivat yhteistyössä oppilaan kehityksen ja kasvun tukemisessa
 • Aktiivisen iltapäivätoiminnan järjestäminen
 • Säännöllinen koulutoiminnan arviointi (oppilaat, vanhemmat, opettajat, johtokunta)
 • Välitön puuttuminen väärinkäytöksiin
 • Avoimuus ja rehellisyys kaikenlaisissa tilanteissa
 • Opettajien kannustaminen jatkuvaan kouluttautumiseen
 • Oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan tukeminen koulun arvoihin, tehtäviin ja tavoitteisiin
 • Kouluyhteisön yhteiset auttamis- ja muut projektit
 • Kannatusyhdistyksen hengellinen, henkinen ja taloudellinen tuki
 • Riittävät opetustilat ja asianmukaiset opetusvälineet

Hyväksytty Kopun kristillisen koulun johtokunnassa toukokuussa 2020.

Järjestyssäännöt

KOPUN kristillinen KOULU, KOKRIKO

Hiidenrannantie 22

03100 NUMMELA

050-377 6191

anita.syvasalmi@kopunkoulu.fi

www.kopunkoulu.fi

 

 

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

1§  Tulen kouluun ajoissa ja asiallisesti pukeutuneena.

2§  Tulen täsmällisesti oppitunnille ja odotan rauhallisesti opettajaa.
Lähden reippaasti välitunnille. Kellon soidessa tulen heti jonoon.

3§  Olen kohtelias ja ystävällinen kaikille. Osaan pyytää tarvittaessa anteeksi. Puhun aikuisille sekä muille oppilaille kunnioittavasti enkä kiroile. En siis kiusaa sanoillani tai teoillani luokkatovereitani enkä aikuisia. 

4§  Annan työrauhan kaikille. Osallistun opetukseen tarkkaavaisesti ja teen tehtäväni ahkerasti ja huolellisesti. Pidän pulpettini järjestyksessä. Huolehdin omistani ja yhteisistä koulutarvikkeista. Huolehdin myös kotitehtävistäni sekä oppikirjoistani hyvin. 

5§  Annan ruokarauhan kaikille. Noudatan hyviä ruokailutapoja.’

6§  Vahingon tai mielipahan sattuessa ilmoitan siitä heti lähimmälle koulun aikuiselle. Vaikutan omalta osaltani siihen, että kaikilla on hyvä koulupäivä.

7§  Koulupäivän aikana pidän matkapuhelimeni äänettömänä tai suljettuna ja repussa. Matkapuhelin on mukana koulussa oppilaan omalla vastuulla. Puhelinta saan opettajan luvalla käyttää tiedon etsimiseen. Terassilla tai koulun pihalla ei ole lupaa käyttää puhelinta.

8§ En poistu koulun rajojen ulkopuolelle koulupäivän aikana. 

9§ Retkillä ja koulun ulkopuolella olevilla liikuntatunneilla noudatan opettajan antamia ohjeita liikennesääntöjen ja turvallisuusohjeiden mukaan.

10§ Poissaoloon pyydetään lupa opettajalta (maksimi 3 päivää) tai rehtorilta/ johtokunnalta sitä pidempi aika. 

 

Kopun kristillisen koulun johtokunnan hyväksymä 3.5.2022

Hankkeet

Kopun kristillinen koulu on mukana seuraavissa kehityshankkeissa:

Lyhty-hanke vuodesta 2017: Yhteisöllinen toimintamalli lasten ja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi, rahoittajana toimii Teuvo Miettisen Säätiö

Kerhotoiminnan kehittämishanke: Opetushallituksen rahoittama hanke oppilaiden mielekkään vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämiseksi

Tasa-arvo-hanke: Opetus- ja kulttuurimisteriö rahoittama hanke erityisopetuksen kehittämiseen ja jakoryhmien tekemiseen

Kansainvälisyyshanke

Kerhotoiminnan kehittämishanke

Jengiytymisen esto, 6-luokka, syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Vieraskielisten opetus, s2-hanke

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen -hanke

Koulumummi- ja vaaritoimintaa

Tunkelo-hanke on hanke kristillis-sosiaaliseen toimintaan.

Tukijat

Mikäli olet kiinnostunut tukemaan Kokrikoa ja saamaan yrityksesi logon linkkeineen tälle sivulle, lähetä yhteystietosi osoitteeseen anita.syvasalmi@kopunkoulu.fi, niin otamme sinuun yhteyttä.